การฝังเข็ม-รมยา


     ให้คำแนะนำ และเปรียบเทียบการรักษาแผนปัจจุบันและแผนจีนแก่ผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงสภาพองค์รวมหรือพลังเส้นลมปราณติดขัด มีเข็มที่ใช้ในการรักษาหลายชนิดและเทคนิคหลายรูป เช่น แบบเข็มทั่วไป รวมถึงเข็มมีด, เข็มตะขอ, เข็มไฟ, เข็มดอกเหมย, การดูดด้วยกระปุกสูญญากาศ (Cupping), เครื่องฉายรังสีความร้อน (Biospectrum), การรมยา (Moxibusion) สำหรับโรคเรื้อรังอย่างครบวงจร สมุนไพรจีน ยาเม็ดแคปซูล และยาต้มตามใบสั่งแพทย์ สมุนไพรแคปซูลมีมากกว่า 100 ตำรับ จากตำรับยาจีนมาตรฐานเพื่อการรักษาโรคตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละคน เป็นสมุนไพรแท้ที่ไม่มีการเจือปนสารสตีรอยด์ และต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น โดยการสั่งยาให้ผู้ป่วยต้องให้การวินิจฉัยโดยแพทย์เป็นรายๆ ไป      องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคด้วยศาสตร์เฉพาะการฝังเข็มไว้ 64 โรค (ค.ศ. 1996) ในขณะที่มาตรฐานหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตของประเทศจีน ได้ระบุรายชื่อและโรคที่รักษาด้วยการฝังเข็ม ไว้ 75 โรค การศึกษาวิจัยทางในการคลินิกจริงที่รายงานยังไม่สมบูรณ์ พบว่าที่ปฏิบัติใช้กันจริงในการบำบัดอาการและโรคมีมากกว่า 1,116 โรค


     การฝังเข็ม ถ้าผนวกเอาการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน และการฝึกพลังลมปราณเข้าไปด้วย จะทำให้การดูแลและรักษาสุขภาพครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางในทุกๆ โรค,ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยบางครั้งอาจจะเป็นแนวทางหลักหรือเป็นแนวทางเสริมกับการแพทย์แผนปัจจุบันตามแต่กรณี 

เมื่อไหร่จะฝังเข็มหรือรมยาสมุนไพรหรือรับประทานยาสมุนไพร 
     ขึ้นอยู่กับลักษณะของโรคและสภาพของผู้ป่วยเป็นหลัก 


การฝังเข็ม 
      เหมาะสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณ (ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ, โครงสร้างของร่างกาย) แล้วทำให้การไหลเวียนพลังติดขัดเกิดความผิดปกติของระบบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในร่างกาย แนะนำให้ใช้การฝังเข็มเป็นหลัก 
การรมยา 
      เป็นการใช้สมุนไพร โกฐจุฬาลัมพา จุดไฟหรือคั่นด้วยสมุนไพร ทำให้เกิดพลังความร้อน เสริมเข้าไปในระบบเส้นลมปราณ เหมาะสำหรับคนที่พลังลมปราณในร่างกายน้อยต้องเสริมจากภายนอก 


ข้อแตกต่างระหว่างการฝังเข็ม กับการรมยา 
     การฝังเข็มเป็นการกระตุ้นพลังลมปราณซึ่งมองไม่เห็น ส่วนการรมยา เป็นการใส่พลังงานความร้อนเข้าสู่ระบบลมปราณของร่างกายโดยมีโกฐจุฬาลัมพาเป็นแหล่งพลังงาน 

รักษาเพื่อไม่ให้เกิดโรค ปรับเปลี่ยนร่างกายให้เข้าสู่ภาวะสมดุลแบบธรรมชาติ 
บริการต่างๆ ของเรา