3 Item(s)

per page
Set Descending Direction

Chinese_Medicine_1209

27/1/2014 9:52

 

แพทย์แผนจีน

เคล็ดลับการปรับสมดุลยินหยาง

การประหยัดพลังงานชีวิต

(阴阳平衡的要诀,生命节能)

                ถ้าเปรียบเทียบร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรกลที่มีชีวิต พลังชีวิตของมนุษย์ล้วนมีพลังที่จำกัด ถ้าใช้อย่างไม่ถะนุถนอม ไม่ดูแล ปล่อยให้สูญเสียพลังมากเกินไป เท่ากับเกิดการขาดทุนติดลบสะสม ทำให้ต้องใช้ทุนเดิม ทุนเดิมก็จะหมดเร็วยิ่งขึ้น ร่างกายก็จะเสื่อมทรุดและหมดสภาพได้เร็วกว่าปกติ

                ความเสื่อมของร่างกายและการมีอายุมากขึ้น หรือการเกิดโรค มีสาเหตุมาจากการสูญเสียพลังหยาง( 阳气)และสารจำเป็น (ยินจิง.阴精) เป็นด้านหลัก

                ใครที่ยึดกุมเทคนิคการประหยัดพลังงานและสารจำเป็นของร่างกายได้ คือ ผู้ยึดกุมเคล็ดลับการปรับสมดุลยินหยาง

Read More
Posted in Article_2009 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_1009

27/1/2014 9:50

 

แพทย์แผนจีน

การกินเจกับผักต้องห้ามทั้ง 5

吃齋(斋)与五葷(荤)

                ประเพณีการกินเจ ได้กำหนดนับเอาวันจันทรคติ คือเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 1 ค่ำถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วัน 9 คืน เรื่องระหว่างการกินเจ ถ้าจะเคร่งครัดจริงๆ ต้องถือศีล8 (อุโบสถศีล)ควบคู่กันไปด้วย เพื่อดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา และใจ 

                จุดมุ่งหมายของการกินเจ จึงมุ่งเน้นการดำรงชีวิตด้วยอาหารที่ไม่552

Read More
Posted in Article_2009 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_809

1/8/2009 9:45

 

แพทย์แผนจีน

“เวลากินอย่าพูด เวลานอนอย่าคุย”

食不语,寝不言

     เป็นความสุขมากๆ ของคนทำงานทั้งวัน ตลอดสัปดาห์ เมื่อถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์ ซึ่งจะมีโอกาสได้พักผ่อนและออกไปกินอาหารนอกบ้านกัน เป็นความสุขที่ไม่ต้องรีบเร่งกับการกิน มีโอกาสนั่งคุยไปกินไปอย่างสบาย

Read More
Posted in Article_2009 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

3 Item(s)

per page
Set Descending Direction