8 Item(s)

per page
Set Descending Direction

Chinese_Medicine_011214

18/12/2014 9:48

แพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีน: การดูแลสุขภาพต้องบำรุงรักษาไต 

 หลายคนคงเคยได้ยินว่าหมอจีนมักพูดบ่อยๆว่าผู้ป่วยไตไม่ดี ไตอ่อนแอต้องบำรุงไต พอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหมอตรวจเลือด ดูผลเลือดแล้ว บอกว่าไตผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ดี ทำงานได้ปกติ  ไม่จำเป็นต้องบำรุงอะไร  

ผู้ชายที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถนะทางเพศ  หมอจีนก็บอกว่าไตอ่อนแอ ต้องบำรุงไต

 

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010514

14/6/2014 11:30

แพทย์แผนจีน

Bioresonance Therapy กับบทบาทในการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพและการรักษาโรค  

 -ความเชื่อที่ว่า “หมอที่เก่งที่สุดคือตัวเรา”

 -ร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการรักษาตัวเอง  (the body’s ability to heal itself)

 -ในภาวะที่เหมาะสม ร่างกายจะสามารถ “ปรับสภาพตัวเอง เข้าสู่สมดุลได้”

 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากเดิมที่ว่า การเกิดโรคและอาการที่ไม่สบายต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของสารชีวเคมีของร่างกาย ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ผิดเพี้ยน

 

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010414

14/6/2014 10:46

แพทย์แผนจีน

บทบาทของ Bioresonance Therapy กับโรคมะเร็ง 

 ร่างกายมนุษย์แบ่งเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมชราหรือตายไป เพื่อรักษาระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆให้อยู่ในภาวะปกติ เซลล์ต่างๆของร่างกายสามารถแบ่งตัวได้อย่างมีการควบคุม และมีขอบเขตจำกัด  ในขณะที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวต่อเนื่องอย่างไร้การควบคุม   เซลล์มะเร็งจะแย่งเอาอาหาร จากเซลล์ปกติ และขับสารพิษออกมา ทำให้เกิดผลตามมามากมาย ยิ่งการแบ่งตัวมากขึ้น จนถึงขั้นกระจายไปอวัยวะอื่นๆ ยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ เบื่ออาหาร เม็ดเลือดขาวต่ำลง มีไข้ การทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติ 

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010314_3

17/3/2014 15:28

แพทย์แผนจีน

การวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยคลื่นความถี่ธรรมชาติ  (Bioresonance Diagnosis & Therapy) 

 ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับพลังอย่างลึกล้า ทั้งในแง่การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายล้วนถูกขับเคลื่อน จากพลังลมปราณของร่างกาย และสัมพันธ์กับพลังของ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันคือ คลื่นความถี่ของสรรพสิ่งล้วนกระทบต่อความสมดุล ของมนุษย์ (ฟ้า-มนุษย์-ดิน เป็นหนึ่งเดียว) 

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010314_2

15/3/2014 8:34

แพทย์แผนจีน

Energy Medicine จุดร่วมของแพทย์ทางเลือก กับ การแพทย์แผนปัจจุบัน  (ตอน 2)

    เนื่องจากคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่งออกมาจากเนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ รวมทั้งที่ส่งมาจากเชื้อโรคในร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในและรอบตัวเรา ทำให้การจับสัญญาณและแยกแยะคลื่นความถี่ของเนื้อเยื่ออวัยวะภายในที่แม่นยำและมีความละเอียดขนาดเล็กเป็นไปได้ยาก จึงต้องใช้เทคโนโลยีในการแยกแยะวิเคราะห์ การแกว่งตัวของความถี่ต่างๆที่มีผลกระทบหรือแทรกซ้อนต่อกัน ซึ่งต้องเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เรียกว่า Non – Linear Systems Analysis หรือ NLS

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010314

17/2/2014 10:41

แพทย์แผนจีน

แนวโน้มของ Energy Medicine จุดร่วมของแพทย์ทางเลือก กับ การแพทย์แผนปัจจุบัน

    “สรรพสิ่งคือการสั่นสะเทือน หรือการส่งคลื่นความถี่ หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า”

     ถ้าเรามีส้อมเสียงหลายขนาด หรือขวดแก้วที่บรรจุน้ำในระดับต่างๆ กันอยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าลองเคาะส้อมเสียงหรือขวดน้ำแต่ละขวดจะพบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจะมีเสียงสูง – เสียงต่ำ แตกต่างกันไป หรือมีความถี่ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับอวัยวะภายใน และระบบต่างๆ ก็จะมีค่าความถี่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน 

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010214

12/2/2014 8:23

แพทย์แผนจีน

แนวคิดของแพทย์แผนจีนจากคัมภีร์โบราณ จากมุมมอง ประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้วิทยาศาตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เห็นความคิดทางปรัชญาที่ลึกล้ำของแพทย์แผนจีนและแนวโน้มของวิทยาศาสตร์การแพทย์ยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนแนวคิดการดูแลสุขภาพในอนาคต

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010114

10/2/2014 15:57

แพทย์แผนจีน

“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” อโรคยา ปรมาลาภา “รักษาเมื่อยังไม่เกิดโรค”治未病

ยามสุขภาพดี น้อยคนที่จะมองเห็นคุณค่าของสุขภาพ เมื่อยามสุขภาพเสื่อมทรุด โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน เราจะรู้สึกว่าสุขภาพสำคัญมากกว่า เงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ สิ่งใดก็ไม่อยากจะได้อีกแล้ว ขอให้มีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาเท่านั้นก็พอใจแล้ว

 

Read More
Posted in Article_2014 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

8 Item(s)

per page
Set Descending Direction