8 Item(s)

per page
Set Descending Direction

Chinese_Medicine_011015_3

11/10/2015 15:49

แพทย์แผนจีน

 อาหารเช้าเพื่อสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

 มีคำกล่าวของนักโภชนาบำบัดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแพทย์จีน กล่าวไว้ว่า

“อาหารมื้อเช้าให้รับประทานเหมือนพระราชา”  (早餐吃得要像皇帝 )

“อาหารมื้อกลางวันให้รับประทานเหมือนสามัญชน” (午餐吃得要像平民)

“อาหารมื้อค่ำให้รับประทานเหมือนยาจก” (晚餐吃得要像乞丐 )

รับประทานเหมือนพระราชา  บ่งบอกว่า

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_011015_2

11/10/2015 10:06

แพทย์แผนจีน

 เรื่องของหมอเก่งกับหมอไม่เก่ง(良医与庸医)

คนจีนโบราณได้นิยามเรื่องของหมอเก่งกับหมอไม่เก่ง(รวมถึงหมอเถื่อนหรือ หมอที่ไม่มีความรู้จริง) ไว้อย่างน่าสนใจ ถ้าจะใช้นิยามโดยวัดกันที่ความสามารถในการรักษาผู้ป่วย  หมอเก่ง คือหมอที่สามารถรักษาโรคให้หายได้ ก็อาจจะพบความผิดพลาด เช่น  โรคที่ผู้ป่วยมาหาอยู่ในระยะที่หนักมาก  กล่าวคือเป็นภาวะที่ซับซ้อน รุนแรงมากแล้ว ถึงจะเป็นหมอเก่งเพียงใดก็ยากแก่การรักษาเยี่ยวยา

ผู้ป่วยบางรายไปหาหมอ  โรคไม่รุนแรงมาก หมอให้ยาง่ายๆ ก็หายได้ เราเคยได้ยินบ่อยๆ คลินิกบางแห่ง คนไข้ไปหาหมอ ทุกคนต้องฉีดยา ในขณะ ที่หมอที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์มักไม่ค่อยจะฉีดยา โดยไม่จำเป็น ก็มักมีการโจษจรรย์ว่า     หมอคนนี้เก่ง  ไม่เลี้ยงไข้ คนไข้หายเร็ว

นิยามหมอเก่งของแพทย์จีนตั้งแต่สมัยโบราณ บ่งบอกว่า หมอที่เก่ง คือ

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_011015_1

10/10/2015 17:03

แพทย์แผนจีน

แก่นแท้ของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน中医养生精要

       

    ความสนใจในคุณค่าการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีอายุยืนยาว มักจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดจากการเจ็บป่วย หรือเมื่ออยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตถูกคุกคามด้วยโรคร้าย เรียกว่า ต้องเห็นโลงศพจึงหลั่งน้ำตา


  คนเราเมื่อยามสุขภาพไม่ดี ก็จะเห็นว่าสุขภาพมีความสำคัญ เมื่อยามที่จะต้องสูญเสียชีวิต ก็จะเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง


     การปล่อยปละละเลยต่อการดำเนินชีวิต ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ แห่งธรรมชาติ ละเมิดวิถีแห่งธรรมชาติ จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมถอย   โรคภัยไข้เจ็บคุกคามเมื่อย่างเข้าสู่ ภาวะเสื่อมถอย


     คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง (黄帝内经) ได้กล่าวถึง แก่นแท้หรือหลักการดูแลสุขภาพไว้อย่างน่าสนใจ ควรแก่การศึกษา

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_011015

10/10/2015 16:41

แพทย์แผนจีน

 เรียนรู้จาก “เต่า” สู่การปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ยืนยาว

ารรักษาสุขภาพด้วยการดำเนินชีวิตแบบสมดุล ในการถนอมชีวิต สะสมพลัง 3 ด้าน คือ

            1. การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (饮食养生)

            2. การนอนหลับเพื่อสุขภาพ  (睡眠养生)

            3. การมีเพศสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ  (房事养生)

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสรีระของเต่า

            1. เต่าใช้เวลา 10 เดือนใน 1 ปี สำหรับจำศีล ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว ใช้พลังงานในการเผาผลาญน้อยมาก

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010215_2

28/2/2015 9:01

แพทย์แผนจีน

อาหารคลายร้อนตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

     ช่วงเดือนมีนาคม เมษายน เป็นช่วงเวลาของฤดูร้อน อุณหภูมิภายนอกค่อยๆร้อนขึ้นจนถึงร้อนสุดๆ  ตามด้วยการที่มีฝนตกในช่วงปลาย ฤดูร้อน  หากเราสังเกตมองดูต้นไม้ที่อยู่รอบตัว  จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาของการเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผล เช่นเดียวกับร่างกายของคนเราซึ่งในฤดูนี้เป็นช่วงที่พลังหยาง(ความร้อน)ภายในมีการเพิ่มสูงขึ้นตามสภาพอากาศภายนอก  การดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารจึงต้องสอดรับกับพลังธรรมชาติของฤดูร้อน จึงจะทำให้สุขภาพแข็งแรงต้อนรับกับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึง

 

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010215

1/2/2015 11:11

แพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีนกับการรักษา ๘ วิธี: ตอนที่ ๓ วิธีการอุ่น(温法)

     บนพื้นฐานของการของการปรับสมดุลยินหยาง : ปัญหาความร้อนความเย็นของร่างกายที่เหมาะสมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง วิธีการอุ่น (温法)(ทำให้อุ่นร้อน) คืออะไร เป็นวิธีการใช้สมุนไพร (อาหาร) หรือเทคนิคการฝังเข็ม (รมยา) ที่มีลักษณะอุ่นร้อน(温热性质)มารักษากลุ่มอาการเย็น(寒证)

 

 

 

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010115_2

8/1/2015 15:42

แพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีน: วิธีการขับเหงื่อ(汗法)

     เวลาอากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นเย็นหรือจากเย็นเป็นร้อน  บางครั้งเราอยู่ในอากาศร้อนและเปลี่ยนเข้าไปในห้องแอร์อากาศเย็น  บางครั้งเดินๆ อยู่กลางถนน อากาศอบอ้าวแล้วมีฝนตกปรอยๆ ทำให้เกิดอาการไข้หวัด ปวดเมื่อยตัว น้ำมูก จาม ครั่นเนื้อครั่นตัว ทางแผนปัจจุบันเรียกว่า การติดเชื้อทางเดินระบบหายใจส่วนต้น หรือไข้หวัด เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเชื้อไวรัส

 

 

 

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

Chinese_Medicine_010115_1

1/1/2015 14:26

แพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีน: อาหารลดความอ้วนในทัศนะแพทย์แผนจีน 

 ความอ้วน ในมุมของแพทย์แผนจีน ส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานร่างกาย เสียสมดุล คือ ภาวะพลังพร่อง หรือภาวะหยางพร่อง (ร่างกายเย็น พลังความร้อนที่ให้ความอบอุ่นและการเผาผลาญร่างกายน้อยลง)

 

 

Read More
Posted in Article_2015 By นพ.ภาสกิจ (วิทวัส)

8 Item(s)

per page
Set Descending Direction