สามหลวงสหคลินิก
29/9-11 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000พิกัด GPS  13.830702,100.501166


ดู สามหลวงสหคลินิก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า