ยาต้มสมุนไพร


ยาต้มสมุนไพร (ยาต้ม,ยาแคปซูลสำเร็จ)     โดยแพทย์จีนที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจวินิจฉัย สั่งตำรับยา เหมาะสำหรับโรคที่สลับซับซ้อน ซึ่งต้องการการปรับเปลี่ยนยาที่รวดเร็วและทันสถานการณ์ หรือผู้ประสงค์จะกินยาต้ม 
     การใช้ยาสมุนไพร มักใช้ควบคู่กับการดูแลเรื่องอาหาร สังเกตได้จากยามปกติ การปรับสมดุลภาวะสิ่งแวดล้อม (Internal environment) ของเซลล์ ต้องปรับที่อาหารเป็นหลัก แต่ยามเจ็บป่วยหรือเสียสมดุลมาก จึงจะปรับด้วยสมุนไพรเป็นหลัก ยาสมุนไพรจีนมีข้อเด่นหลายประการ โดยเฉพาะสรรพคุณในการบำรุงที่เรียกว่า ยาโป้ว ต้องจำแนกว่า บำรุงเลือด, บำรุงพลัง, บำรุงยิน, บำรุงหยาง ต้องบำรุงให้ถูกกับสภาพร่างกาย นอกจากนี้ยังมียาที่ไปขับพิษ, ปรับการเคลื่อนไหวของพลัง, สลายการอุดกั้นของเลือด, เสมหะ, ความร้อน, ความเย็น, ความชื้น จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายใน(จั้งฝู่) ความเสียสมดุลของปัญจธาตุ แล้วทำให้เกิดโรคต่างๆ
     อย่างไรก็ตามผู้ป่วยคนหนึ่ง อาจมีโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณ เกี่ยวกับอวัยวะภายใจ(จั้งฝู่) ร่วมด้วย จึงควรได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มควบคู่กับยาสมุนไพรจีน 


 

รักษาเพื่อไม่ให้เกิดโรค ปรับเปลี่ยนร่างกายให้เข้าสู่ภาวะสมดุลแบบธรรมชาติ 
บริการต่างๆ ของเรา