Writer

 

 

เพิ่มพลังด้วยการนอน


ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 96 หน้า / ราคาปก 110 บาท

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับความมหัศจรรย์ของการนอน ซึ่งเป็นการการนอนหลับที่ดีในช่วงเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับจังหวะของพลังธรรมชาติ โดยนำภูมิปัญญาบางส่วนของการแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบันมาร่วมอธิบาย เพื่อไขความลับที่แฝงไว้กับการนอน ช่วยให้คุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมใดๆ

 

 

Follow Up Email

 

Advanced Search

กินกันป่วย


ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 96 หน้า / ราคาปก 85 บาท

การลองถูกลองผิดเพื่อเสาะแสวงหาว่าอะไรคืออาหาร ทำให้มนุษย์ค้นพบยาโดยบังเอิญในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะอาหารบางอย่างเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายรุนแรง กระทั่งสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้
จึงมีคำกล่าวกันว่า "อาหารและยามีที่มาจากแหล่งเดียวกัน" ฤทธิ์ของยาจะรุนแรงเปรียบเสมือนการใช้กำลังทหาร ซึ่งมีลักษณะรุนแรง รวมเร็ว แต่เกิดความเสียหายได้ง่าย ในขณะที่การใช้อาหารมีความนุ่มนวลกว่า
ไม่รุนแรง ค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น ถ้าจะรักษาโรคควรใช้อาหารรักษาก่อน ถ้ารักษาด้วยอาหารไม่หายจึงค่อยพิจารณาใช้ยา

 

นาฬิกาชีวิต กับวิถีแห่งธรรมชาติ

ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 96 หน้า / ราคาปก 95 บาท 

หลักการรักษาของแพทย์จีนกล่าวว่า “สามส่วนรักษา เจ็ดส่วนดูแลสุขภาพ” เป็นการตอกย้ำว่า สุขภาพจะดีหรือโรคจะหายได้ ต้องเป็นภาระสำคัญของผู้ป่วยที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้จึงได้กล่าวถึงระบบธรรมชาติที่ส่งผลต่อร่างกาย เช่น ข้างขึ้น-ข้างแรม กลางวัน-กลางคืนมีผลต่อชีวิตอย่างไร

 

 

Follow Up Email

 

Advanced Search

คลินิกแพทย์จีน


ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 160 หน้า / ราคา 130 บาท

หนังสือว่าด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมดุลพื้นฐานของร่างกาย เช่น สมดุลยิน - หยาง สมดุลของร่างกาย-จิตใจ-วิญญาณฯลฯ และการรักษาโรคด้วยแนวคิดศาสตร์แพทย์แผนจีน เปรียบเทียบกับวิธีคิดของแพทย์แผนปัจจุบัน

 

ทฤษฏีแพทย์จีน:ลิ้นบอกโรค


ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 96 หน้า / ราคาปก 185 บาท

ลิ้นเป็นอวัยวะที่สะท้อนถึงภาวะสมดุลและไม่สมดุลในร่างกาย การดูลิ้นเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำ เป็นจุดเด่นของการวินิจฉัยโดยศาสตร์แพทย์จีน

 

 

Follow Up Email

 

Advanced Search

ปรัชญาแนวคิดพื้นฐานการแพทย์ตะวันออก-ตะวันตก

ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล, วิทิต วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 256 หน้า / ราคาปก 210 บาท

เสนอแนวคิดการบูรณาการแพทย์ตะวันออก-ตะวันตก โดยให้ทั้งสองฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ เสนอแนวความคิดและการแก้ปัญหาที่แตกต่าง เพื่อยกระดับคุณภาพของแพทย์ทั้งสองระบบให้สูงขึ้น

 

ตำราการแพทย์แผนจีน : การตรวจวินิจฉัย

ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 152 หน้า / ราคาปก 140 บาท

รวบรวมวิธีตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยเอกลักษณ์ของแพทย์แผนจีนรวมไปถึงการรักษาในมิติของความเป็นองค์รวมอย่างละเอียด

 

 

Follow Up Email

 

Advanced Search

กินอยู่อย่างสมดุล

ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 104 หน้า / ราคาปก 75 บาท 

เสนอวิธีคิดและหลักปรัชญาแบบการแพทย์แผนจีนที่กำหนดวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างรอบด้านและดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านพลังชีวิต อาหาร อารมณ์ รวมทั้งสมรรถภาพทางเพศ

 

คู่มือสมุนไพรจีน กับการรักษาทางคลินิก เล่ม 1

ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 240 หน้า / ราคาปก 180 บาท

ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ และผู้สนใจได้มีข้อมูลพื้นฐานในการเข้าใจวิธีคิด หลักการและการจัดระบบระเบียบของสมุนไพรจีนในแง่ตัวยา
สรรพคุณ ข้อบ่อใช้ การวินิจฉัยสมัยใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้หรือศึกษาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางการดูแลตนเองและการดูแลผู้ป่วย

 

 

Follow Up Email

 

Advanced Search

 รู้เลือกรู้ใช้ 100 สมุนไพรจีน

ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 216 หน้า / ราคา 245 บาท 

นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล กูรูด้านสมุนไพรจีนที่หาตัวจับยากในประเทศไทย ได้คัดสรรและรวบรวมยาสมุนไพรจีนที่ใช้ทางด้านการแพทย์แผนจีนมากที่สุด ถึง 100 ชนิดและตำรับยาจีนอีก 30 ตำรับ เพื่อใช้ในการบำรุงสุขภาพ พร้อมรายละเอียดของสมุนไพรอย่างครบถ้วน สร้างความเข้าใจให้ง่ายขึ้นด้วยภาพประกอบและชื่อสมุนไพรพร้อมแนะนำความรู้ทั่วไป และจุดเด่นของตัวยาสมุนไพรจีนทุกชนิด เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาค้นคว้าด้านสมุนไพรจีน หรือผู้กำลังต้องการรายละเอียดของสมุนไพรจีนเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนซื้อหาตัวยา หนังสือเล่มนี้จะตอบทุกคำถามที่เกี่ยวกับสมุนไพรจีนที่มั่นใจว่าถูกต้อง และปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

 

หายป่วย สุขภาพดี ด้วยอาหารและสมุนไพรจีน    

ผู้เขียน : นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล / จำนวนหน้า 192 หน้า / ราคาปก 169 บาท

แพทย์แผนจีนใช้อาหารและสมุนไพรในการรักษาโรคและบำรุงสุขภาพมานานนับพันปี ปัจจุบันอาหารและสมุนไพรจีนหลายชนิดเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพราะนอกจากเห็นผลจริง หาได้ง่ายใกล้ตัวแล้ว ยังเสี่ยงต่อผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบัน อาหารและสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยา เช่น ขึ้นฉ่าย รักษาอาหารนอนไม่หลับ ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด พุทธาจีน บำรุงหัวใจ ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง เหรินเซิน เหมาะสำหรับคนที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อม

            คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์อาหารและสมุนไพรจีน คุณสมบัติของอาหารและสมุนไพรจีน ตลอดจนวิธีสังเกตภาวะพร่องของร่างกาย สำหรับผู้ที่รักสุขภาพไม่ควรพลาด!

 

 

 

Follow Up Email

 

บทความบน นิตยสาร หมอชาวบ้าน


 

 

บทความบน นิตยสาร Health Channel